Governing Board

  • Home
  • Governing Board

Governing Board Detail

Picture Name Designation Address
Mrs. Sulakshana Sharma Mrs. Sulakshana Sharma President 36 A, 46 Shri Vihar Vaishali Nagar, Ajmer.
Mrs. Hemlata Rawat Mrs. Hemlata Rawat Vice- President Near Florence Residency, Pragti Nagar, Kotda, Ajmer.
Mr. Abhay Singh Mr. Abhay Singh Secretary Javahar colony, Parbatpura, Ajmer
Mr. Prabhu Singh Mr. Prabhu Singh Treasurer R.C. Church, Parbatpura , Ajmer
Mrs. Josphin William Mrs. Josphin William Member Street No. 3 Near sodi sardar Shakti Nagar, Ajmer
Mr. Dharmveer Singh Mr. Dharmveer Singh Member R.C. church Parbatpura, Ajmer
Mrs. Angel soloman Mrs. Angel soloman Member H.No. 1158, Mission compound, Nasirabad